Natuurlijk Erp

Natuurfotografie Carel van der Sanden


Groot koolwitje

Pieris brassicae


 

Familie: Witjes (PIERIDAE)
Voorkomen: Een zeer algemene standvlinder die verspreid over het hele land voorkomt.
Grootte: Voorvleugellengte: 28-32 mm.
Biotoop: Vooral bosranden, houtwallen, ruigten, (moes)tuinen, parken en bloemrijke graslanden.
Vliegtijd: Eind april-half juni en begin juli-begin september in twee generaties; soms een derde generatie in september en oktober.
Foto gemaakt in: Erp.
 


Copyright 2004- Carel van der Sanden, Natuurfotografie, Natuurlijk Erp