Natuurlijk Erp

Natuurfotografie Carel van der Sanden


Zangvogels

Passeriformes


 

Zangvogels vormen de meest soortrijke vogelorde van tegenwoordig:

Meer dan de helft van alle vogelsoorten behoren tot deze groep.

Ze vertonen een grote verscheidenheid in gedrag, voedselkeuze, verspreiding en zang.

Alle jonge zangvogels zijn in het begin van hun leven volledig afhankelijk van hun ouders.

Zij verblijven de eerste tijd in het nest (Nestblijvers).

Zangvogels komen over heel de wereld voor.

Tot deze groep behoren Kraaien, Mussen, Mezen, Lijsters, Zwaluwen, Vinken en nog vele soorten meer.


Copyright 2004- Carel van der Sanden, Natuurfotografie, Natuurlijk Erp