Dwaalgasten
Duiven
Gorzen en Vinken
Lijsters
Spechten
Mezen
Kraaien
Zangvogels
Kwikstaarten
Leeuwerikken
Piepers
Wintergasten
Zwaluwen