Zwartkop Sylvia atricapilla

Familie: Zangers (Sylviidae)
Grootte: 13 tot 15 cm
Biotoop Struikgewas van bossen, tuinen en parken
Herkomst: Zomergast (april tot oktober) soms overwinteren er een enkele
Foto gemaakt in: Erp