Waterspreeuw Cinclus sinclus

Familie: Waterspreeuwen (Cinclidae)
Grootte: 17 tot 20 cm
Biotoop Helder snelstromend water
Herkomst: Zeldzame dwaalgast (meestal in de winter)
Foto gemaakt in: Irrel (Duitsland)

Copyright 2004- Carel van der Sanden, Natuurfotografie, Natuurlijk Erp