Gekraagde roodstaart Phoenicurus phoenicurus

Familie: Vliegenvangers (Muscicapidae)
Grootte: 13 tot 15 cm
Biotoop Bosrand, tuinen en parken
Herkomst: Zomergast (maart tot oktober)
Foto gemaakt in: Uden