Natuurlijk Erp

Natuurfotografie Carel van der Sanden


Zangvogels

Passeriformes


 

Blauwborst

Bonte vliegenvanger

Boomklever

Boomkruiper

Braamsluiper

Fitis

Fluiter

Gekraagde roodstaart

Goudhaan

Grasmus

Grauwe vliegenvanger

Heggenmus

Ijsvogel

Kleine karekiet

Rietzanger

Roodborst

Roodborsttapuit

Spotvogel

Spreeuw

Sprinkhaanzanger

Taiga boomkruiper

Tapuit

Tjiftjaf

Tuinfluiter

Winterkoning

Zwartkop

Vuurgoudhaan

   

Bosrietzanger

 


Copyright 2004- Carel van der Sanden, Natuurfotografie, Natuurlijk Erp