Wintertaling Anas crecca

Familie: Eenden (Anatidae)
Grootte: 34 tot 38 cm
Biotoop Moerassen en dicht begroeide meren
Herkomst: Vrij schaarse broedvogel; doortrekker en wintervogel in (vrij) groot aantal
Foto gemaakt in: Haren (Nb)