Tafeleend Aythya ferina

Familie: Eenden (Anatidae)
Grootte: 42 tot 49 cm
Biotoop Meren en moerassen
Herkomst: Vrij schaarse broedvogel; doortrekker en wintervogel in groot aantal
Foto gemaakt in: Helmond