Smient Mareca penelope

Familie: Eenden (Anatidae)
Grootte: 42 tot 50 cm
Biotoop Moerassen en vennen
Herkomst: Wintergast, sommige overzomeren hier
Foto gemaakt in: Haren