Rosse stekelstaart

Oxyura jamaicensis

Familie: Eenden (Anatidae)
Grootte:  35 tot 43 cm.
Biotoop Ondiepe voedselrijke wateren met een weelderige vegetatie.
Herkomst: Amerika (Exoot in Nederland)
Foto gemaakt in: Zeeland (nb)

 

Copyright 2004- Carel van der Sanden, Natuurfotografie, Natuurlijk Erp