Krooneend

Netta rufina

Familie: Eenden (Anatidae)
Grootte: 50 tot 55 cm.
Biotoop Meren met dichte oeverbegroeiing.
Herkomst: Zeer schaarse broedvogel; doortrekker en wintervogel in zeer klein aantal.
Foto gemaakt in: Linden.

 

Copyright 2004- Carel van der Sanden, Natuurfotografie, Natuurlijk Erp