Watervogels

De voornaamste groepen van de watervogels zijn de Eenden, Ganzen, Zwanen en futen

Een gedeelte van de watervogels zijn standvogels, zoals de wilde eend en de Knobbelzwaan.

Ook zijn er diverse zomergasten waaronder de Zomertaling.

Maar de grootste groep bestaat toch wel uit de overwinteraars , zoals de Wilde en Kleine zwanen, de Smient Kuifeend en Tafeleend.

Ook de ganzen zijn in de winter met duizenden in ons polderlandschap te vinden, vele overwinteren hier waaronder Brandgans, Rotgans, kolganzen en Rietganzen.

Copyright 2004- Carel van der Sanden