Natuurlijk Erp

Natuurfotografie Carel van der Sanden


Zwartsprietdikkopje

Thymelicus lineola


 

Familie: Dikkopjes (HESPERIIDAE)
Voorkomen: Een algemene standvlinder die vrijwel overal voorkomt, alleen wat schaarser in delen van het rivierengebied.
Grootte: Voorvleugellengte: 12-14 mm. 
Biotoop: Graslanden en ruigten met overjarige grassen en nectarrijke kruiden. Vaak langs bosranden, in bermen en op dijken.
Vliegtijd: Eind juni-eind augustus in één generatie.
Foto gemaakt in: Uden.
 


Copyright © 2004- Carel van der Sanden, Natuurfotografie, Natuurlijk Erp