Natuurlijk Erp

Natuurfotografie Carel van der Sanden


Pimpernelblauwtje

Phengaris teleius


Het pimpernelblauwtje is in 1990 met succes geherintroduceerd in de Moerputten, maar met één kwetsbare populatie blijft het een uiterst zeldzame soort.

 

Familie: Blauwtjes (LYCAENIDAE)
Voorkomen: Het pimpernelblauwtje is sinds 1970 verdwenen uit Nederland.
Grootte: Voorvleugellengte: circa 17 mm.
Biotoop: Vochtige, vrij voedselarme hooilanden waarin de waardplanten groeien en de waardmieren leven. Vaak zijn dit enigszins moerassige graslanden in beekdalen of bij meren.
Vliegtijd: Eind juni-half augustus in één generatie. 
Foto gemaakt in: Moerputten in Noord-Brabant.
 


Copyright © 2004- Carel van der Sanden, Natuurfotografie, Natuurlijk Erp