Natuurlijk Erp

Natuurfotografie Carel van der Sanden


Oranje luzernevlinder

Colias croceus


 

Familie: Witjes (PIERIDAE)
Voorkomen: Een vrij schaarse trekvlinder die verspreid over het hele land kan worden waargenomen;
Grootte: Voorvleugellengte: 22-27 mm.
Biotoop: Open, kruidenrijke terreinen, zoals bloemrijke graslanden, (luzerne)akkers, braakliggende grond en ruigten.
Vliegtijd: De oranje luzernevlinder is een trekvlinder die ieder voorjaar vanuit Zuid-Europa en Noord-Afrika naar het noorden vliegt. 
Foto gemaakt in: Uden.
 


Copyright 2004- Carel van der Sanden, Natuurfotografie, Natuurlijk Erp