Natuurlijk Erp

Natuurfotografie Carel van der Sanden


Landkaartje

Araschnia levana


Het landkaartje heeft een voorjaarsvorm en een zomervorm die uiterlijk veel van elkaar verschillen.

Voorjaarsgeneratie bruine bovenkant, Zomergeneratie zwarte bovenkant.

 

Familie: Aurelia's (NYMPHALIDAE)
Voorkomen: Een algemene standvlinder die verspreid over het hele land voorkomt.
Grootte: Voorvleugellengte: voorjaarsgeneratie 16-18 mm, zomergeneratie 17-21 mm.
Biotoop: Ruigten en graslanden in de buurt van vochtige bossen, heggen en houtwallen, open plekken in het bos en bosranden; ook tuinen en parken.
Vliegtijd: Half april-eind juni en begin juli-half september in twee generaties.
Foto gemaakt in: Veghel.
 


Copyright 2004- Carel van der Sanden, Natuurfotografie, Natuurlijk Erp