Natuurlijk Erp

Natuurfotografie Carel van der Sanden


Koninginnenpage

Papillio machaon


 

Familie: Grote pages (PAPILIONIDAE)
Voorkomen: Een vrij schaarse standvlinder die vooral in de zuidelijke helft van het land wordt waargenomen. 
Grootte: Voorvleugellengte: 32-41 mm.
Biotoop: Diverse biotopen, waaronder ruderale terreinen en kruidenrijke graslanden.
Vliegtijd: Eind april-half juni en begin juli-half september in twee generaties. 
Foto gemaakt in: Erp, Vorstenbosch.
 


Copyright 2004- Carel van der Sanden, Natuurfotografie, Natuurlijk Erp