Natuurlijk Erp

Natuurfotografie Carel van der Sanden


Koevinkje

Aphantopus hyperantus


 

 

 

 

 

 

Familie: Aurelia's (NYMPHALIDAE)
Voorkomen: Een algemene standvlinder die vooral voorkomt op de zandgronden van Zuid- en Oost-Nederland. 
Grootte: Voorvleugellengte: 18-24 mm. 
Biotoop: Ruige graslanden en kruidenvegetaties langs bosranden, open plaatsen in het bos, zandpaden of houtwallen en hagen.
Vliegtijd: Eind juni-half augustus in één generatie. 
Foto gemaakt in: Erp.
 


Copyright © 2004- Carel van der Sanden, Natuurfotografie, Natuurlijk Erp