Natuurlijk Erp

Natuurfotografie Carel van der Sanden


Kleine vuurvlinder

Lycaena phlaeas


 

Familie: Blauwtjes (LYCAENIDAE)
Voorkomen: Een algemene standvlinder die verspreid over het hele land voorkomt; meestal niet in grote aantallen.
Grootte: Voorvleugellengte: circa 13 mm. 
Biotoop: Vrij open en meestal droge gebieden, zoals schrale plekken op de zandgronden in graslanden, heidevelden,
Vliegtijd: Eind april-half juni, eind juni-begin oktober en begin september-eind oktober in drie generaties.
Foto gemaakt in: Erp.
 


Copyright 2004- Carel van der Sanden, Natuurfotografie, Natuurlijk Erp