Natuurlijk Erp

Natuurfotografie Carel van der Sanden


Kleine vos

Aglias urticae


 

Familie: Aurelia's (NYMPHALIDAE)
Voorkomen: Een zeer algemene standvlinder die verspreid over het hele land voorkomt.
Grootte: Voorvleugellengte: 22-25 mm.
Biotoop: Allerlei plaatsen waar voldoende nectar te vinden is, zoals tuinen, parken, bosranden, ruigten, dijken en bermen.
Vliegtijd: Februari-oktober in twee elkaar overlappende generaties.
Foto gemaakt in: Erp.
 


Copyright 2004- Carel van der Sanden, Natuurfotografie, Natuurlijk Erp