Natuurlijk Erp

Natuurfotografie Carel van der Sanden


Kleine parelmoervlinder

Issoria lathonia


 

Familie: Aurelia's (NYMPHALIDAE)
Voorkomen: Een schaarse standvlinder die voorkomt in de hele kuststreek. Vooral in de zomermaanden kan de kleine parelmoervlinder over grote afstanden zwerven.
Grootte: Voorvleugellengte: 19-23 mm.
Biotoop: Open pioniervegetaties en schrale droge warme graslanden met kale grond.
Vliegtijd: Begin april-eind oktober in drie of soms vier, elkaar overlappende generaties.
Foto gemaakt in: Luxemburg.
 


Copyright 2004- Carel van der Sanden, Natuurfotografie, Natuurlijk Erp