Natuurlijk Erp

Natuurfotografie Carel van der Sanden


Klein koolwitje

Pieris rapae


 

Familie: Witjes (PIERIDAE)
Voorkomen: Een zeer algemene standvlinder die verspreid over het hele land voorkomt.
Grootte: Voorvleugellengte: 21-27 mm. 
Biotoop: Diverse biotopen, zoals ruigten, tuinen, parken, dijken, houtwallen, bloemrijke graslanden en bos- en akkerranden.
Vliegtijd: Begin april-begin juni, half juni-begin september en half juli-half oktober in drie generaties.
Foto gemaakt in: Erp.
 


Copyright 2004- Carel van der Sanden, Natuurfotografie, Natuurlijk Erp