Natuurlijk Erp

Natuurfotografie Carel van der Sanden


Klein geaderd witje

Pieris napi


 

Familie: Witjes (PIERIDAE)
Voorkomen: Een zeer algemene standvlinder die verspreid over het hele land voorkomt.
Grootte: Voorvleugellengte: 20-24 mm.
Biotoop: Vooral vochtige terreinen zoals moerassen, hooilanden en langs bosranden; ook graslanden, tuinen, parken en heiden.
Vliegtijd: Begin april-begin juni, en eind juni-september in drie generaties;
Foto gemaakt in: Erp.
 


Copyright 2004- Carel van der Sanden, Natuurfotografie, Natuurlijk Erp