Natuurlijk Erp

Natuurfotografie Carel van der Sanden


Icarusblauwtje

Polyommatus icarus


 

Familie: Blauwtjes (LYCAENIDAE)
Voorkomen: Een algemene standvlinder die verspreid over het hele land voorkomt.
Grootte: Voorvleugellengte: circa 15 mm.
Biotoop: Allerlei kruidenrijke vegetaties, zoals halfnatuurlijke graslanden, lage pioniersvegetaties, parken, wegbermen.
Vliegtijd: Begin mei-begin oktober in twee, soms drie overlappende generaties.
Foto gemaakt in: Erp.
 


Copyright 2004- Carel van der Sanden, Natuurfotografie, Natuurlijk Erp