Natuurlijk Erp

Natuurfotografie Carel van der Sanden


Hooibeestje

Coenonympha pamphilus


 

Familie: Aurelia's (NYMPHALIDAE)
Voorkomen: Een algemene standvlinder die verspreid over het hele land voorkomt
Grootte: Voorvleugellengte: circa 15 mm.
Biotoop: Open, droge tot vrij vochtige en vrij voedselarme graslanden, heiden en pioniersvegetaties
Vliegtijd: Eind april-eind september in twee elkaar overlappende generaties. 
Foto gemaakt in: Erp
 


Copyright 2004- Carel van der Sanden, Natuurfotografie, Natuurlijk Erp