Natuurlijk Erp

Natuurfotografie Carel van der Sanden


Groentje

Callophrys rubi


 

Familie: Blauwtjes (LYCAENIDAE)
Voorkomen: Een vrij schaarse standvlinder die lokaal voorkomt op de zandgronden
Grootte: Voorvleugellengte: circa 14 mm. 
Biotoop: Struwelen en bosranden aan de rand van heiden; ook bloemrijke graslanden, venen en moerassen.
Vliegtijd: Eind april-half juli in één generatie.
Foto gemaakt in: Erp
 


Copyright © 2004- Carel van der Sanden, Natuurfotografie, Natuurlijk Erp