Natuurlijk Erp

Natuurfotografie Carel van der Sanden


Distelvlinder

Vanessa cardui


Het aantal distelvlinders dat vanuit Zuid-Europa en Afrika naar Nederland komt kan van jaar tot jaar sterk verschillen.

 

Familie: Aurelia's (NYMPHALIDAE)
Voorkomen: Gehele land.
Grootte: Voorvleugellengte: 26-30 mm
Biotoop: Open gebieden met een mozaļek van kale grond, lage begroeiing en hogere ruigten van bijvoorbeeld akkerdistels.
Vliegtijd: Deze trekvlinder kan in Nederland tussen april en oktober worden waargenomen. 
Foto gemaakt in: Erp.
 


Copyright © 2004- Carel van der Sanden, Natuurfotografie, Natuurlijk Erp