Natuurlijk Erp

Natuurfotografie Carel van der Sanden


Dagpauwoog

Aglais io


Familie:

Aurelia's (NYMPHALIDAE)

Voorkomen: Een zeer algemene standvlinder die verspreid over het hele land voorkomt.
Grootte: Voorvleugellengte: 24-31 mm.
Biotoop: Vooral ruige graslanden, bloemrijke randen van bos- en heidegebieden,
Vliegtijd: Eind juni-oktober en na de overwintering van begin maart-eind mei in één generatie.
Foto gemaakt in: Erp.
 


Copyright © 2004- Carel van der Sanden, Natuurfotografie, Natuurlijk Erp