Natuurlijk Erp

Natuurfotografie Carel van der Sanden


Citroenvlinder

Gonepteryx rhamni


 

Familie: Witjes (Pieridae)
Voorkomen: Een algemene standvlinder die verspreid over het hele land voorkomt.
Grootte: Voorvleugellengte: 27-30 mm
Biotoop: Vooral zonnige plaatsen in open bos en langs bosranden, struwelen.
Vliegtijd: Eind juni-begin oktober en na de overwintering van begin februari-begin juni in twee generaties.
Foto gemaakt in: Erp
 


Copyright 2004- Carel van der Sanden, Natuurfotografie, Natuurlijk Erp