Natuurlijk Erp

Natuurfotografie Carel van der Sanden


Bruin blauwtje

Aricia agestis


 

Familie: Blauwtjes (LYCAENIDAE)
Voorkomen: Vrij schaarse standvlinder.
Grootte: Voorvleugel lengte 13mm.
Biotoop: Droge, zandige, open, kruidenrijke en schrale graslanden en kalkgraslanden.
Vliegtijd: Begin mei tot eind juni en begin juli tot begin oktober. in 2, soms 3 generaties.
Foto gemaakt in: Veghel.
 


Copyright 2004- Carel van der Sanden, Natuurfotografie, Natuurlijk Erp