Natuurlijk Erp

Natuurfotografie Carel van der Sanden


Boomblauwtje

Celastrina argiolus


 

Familie: Blauwtjes (LYCAENIDAE)
Voorkomen: Een algemene standvlinder die over heel het land voorkomt.
Grootte: Voorvleugel lengte 14 mm.
Biotoop: Leeft bij allerlei struwelen in bossen, parken tuinen, Het meest bij vochtige heidevelden.
Vliegtijd: Eind maart half juni en begin juni- begin oktober, in 2 of 3 overlappende generaties.
Foto gemaakt in: Erp.
 


Copyright 2004- Carel van der Sanden, Natuurfotografie, Natuurlijk Erp