Pimpernelblauwtje Phengaris teleius

Familie: Blauwtjes (Lycaenidae)
Voorkomen: Het pimpernelblauwtje is sinds 1970 verdwenen uit Nederland. In 1990 werd de soort geherintroduceerd in de Moerputten in Noord-Brabant en sindsdien geldt de soort als een uiterst zeldzame standvlinder
Voorvleugellengte: 17 mm
Waardplant: Grote pimpernel
Vliegtijd: Eind juni-half augustus in één generatie
Foto gemaakt in: Moerputten