Eikenpage Favonius quercus

Familie: Blauwtjes (Lycaenidae)
Voorkomen: Vrij schaarse standvlinder, die voorkomt op zandgronden in het binnenland en in de duinen
Voorvleugellengte: 16 mm
Waardplant: Zomereik, liefst hoge bomen met veel zon
Vliegtijd: Begin juli-eind augustus in één generatie
Foto gemaakt in: Erp