Natuurlijk Erp

Natuurfotografie Carel van der Sanden


Tiendoornige stekelbaars

Pungitius pungitius


 

Familie: Gasterosteidae (Stekelbaarzen)
Grootte: Ongeveer 5 tot 7 cm..
Biotoop: In Nederland in ondiep rustig water met waterplanten.
Foto gemaakt in: Erp.
 


Copyright 2004- Carel van der Sanden, Natuurfotografie, Natuurlijk Erp