Natuurlijk Erp

Natuurfotografie Carel van der Sanden


Kleine modderkruiper

Cobitis taenia


 

Familie: Modderkruipers )Cobitidae'
Grootte: tot 11 cm.
Biotoop:  Heeft een voorkeur voor stilstaand tot langzaam stromend ondiepe wateren met een rijke plantenbegroeiing en een zandige of met dunne sliblaag bedekte bodem. 
Foto gemaakt in: Erp.
 


Copyright 2004- Carel van der Sanden, Natuurfotografie, Natuurlijk Erp