Sijs Carduelus spinus

Familie: Vinkachtigen (Fringillidae)
Grootte: 11 tot 13 cm
Biotoop Bossen van naaldhout
Herkomst: Vooral wintergast (schaarse broedvogel)
Foto gemaakt in: Erp