Kruisbek

Loxia curvirostra

Familie: Vinkachtigen (Fringillidae)
Grootte: 15 tot 17 cm.
Biotoop Hoofdzakelijk naaldbomen.
Herkomst: Gehele jaar aanwezig in kleine aantallen. (soms invasie soort)
Foto gemaakt in: Erp

 

Copyright 2004- Carel van der Sanden, Natuurfotografie, Natuurlijk Erp