Grote barmsijs Carduelis flammea

Familie: Vinkachtigen (Fringillidae)
Grootte: 12 tot 15 cm
Biotoop Bossen
Herkomst: Zeldzame wintergast uit het noorden
Foto gemaakt in: Erp

Copyright 2004- Carel van der Sanden, Natuurfotografie, Natuurlijk Erp