Groenling Chloris chloris

Familie: Vinkachtigen (Fringillidae)
Grootte: 15 tot 16 cm
Biotoop Parken en half open landschap
Herkomst: Gehele jaar door aanwezig
Foto gemaakt in: Erp