Geelgors Emberiza citrinella

Familie: Gorzen (Emberizidae)
Grootte: 15 tot 17 cm
Biotoop Open terrein met slootkanten met begroeiing
Herkomst: Gehele jaar aanwezig
Foto gemaakt in: Erp

  

Copyright 2004- Carel van der Sanden, Natuurfotografie, Natuurlijk Erp