Natuurlijk Erp

Natuurfotografie Carel van der Sanden


Zwarte ruiter

Tringa erythropus


 

Familie: Strandlopers (Scolopacidae)
Grootte: 29 tot 32 cm.
Biotoop: Broedt in open taiga, in toendra en struiktoendra, in hoogvenen en natte heiden en in rivierdalen, in boreaal en (sub-)Arctisch gebied.
Standvogel: Wintergast .Buiten de broedtijd vooral wadgebieden met zacht slik (zoals Dollard)
Foto gemaakt in: Schiermonnikoog.
 


Copyright 2004- Carel van der Sanden, Natuurfotografie, Natuurlijk Erp