Natuurlijk Erp

Natuurfotografie Carel van der Sanden


Wulp

Numenius arquata


 

Familie: Strandlopers (Scolopacidae)
Grootte: 50 tot 60 cm.
Biotoop: Open heide- en hoogveengebieden, open duinen, laagveengebieden met gemaaid rietland, graslanden in halfopen agrarisch gebied, open akkerbouwgebieden. Vaak ook in droge gebieden i.t.t. meeste andere steltlopers.
Standvogel: Buiten broedtijd in getijdengebieden (wadplaten vooral), op akkers en graslanden.
Foto gemaakt in: Uden .
 


Copyright 2004- Carel van der Sanden, Natuurfotografie, Natuurlijk Erp