Natuurlijk Erp

Natuurfotografie Carel van der Sanden


Witgat

Tringa ochropus


 

Familie: Strandlopers (Scolopacidae)
Grootte: 21 tot 24 cm.
Biotoop:  Broedt in natte bossen, hoogvenen en moerassen. Buiten het broedseizoen te vinden in moerassen, kleine plasjes en langs de oevers van rivieren, slootjes, beken en meren.
Standvogel: Wintergast, veelal te zien in plasjes meren sloten enz.
Foto gemaakt in: Veghel.
 


Copyright 2004- Carel van der Sanden, Natuurfotografie, Natuurlijk Erp