Natuurlijk Erp

Natuurfotografie Carel van der Sanden


Watersnip

Gallinago gallinago


 

Familie: Strandlopers (Scolopacidae)
Grootte: 25 tot 27 cm.
Biotoop: Broedt vooral in vochtig tot nat, zeer extensief gebruikt en kruidenrijk, rijk gestructureerd grasland op veen; ook in gemaaid rietland, trilvenen, vroeger ook natte heide. Graag met wat modderige plekken.
Standvogel: Ja. Heeft een zachte bodem nodig. Buiten de broedtijd vooral natte graslanden, slootkanten, lage moerasvegetaties e.d. Niet op wad, wel in kwelders. Ook rijstvelden en natte akkers.
Foto gemaakt in: Veghel en Uden.
 


Copyright 2004- Carel van der Sanden, Natuurfotografie, Natuurlijk Erp