Natuurlijk Erp

Natuurfotografie Carel van der Sanden


Steltkluut

Himantopus himantopus


 

Familie: Kluten (Recurvirostridae)
Grootte: 33 tot 36 cm.
Biotoop: Ondiepe wateren (tot 20 cm.) zonder getij. Ondiepe zoet-, brak- en zoutwatermoerassen, inundatiegebieden, rijstvelden, viskwekerijen en zoutextractiebekkens zijn typische broedplaatsen.
Standvogel: Broedvogel in Nederland.  In Nederland zijn vooral ondiepe zoetwatermoerassen van belang als broedgebied
Foto gemaakt in: Erp.
 


Copyright 2004- Carel van der Sanden, Natuurfotografie, Natuurlijk Erp