Natuurlijk Erp

Natuurfotografie Carel van der Sanden


Steenloper

Arenaria interpres


 

Familie: Strandlopers (Scolopacidae)
Grootte: 21 tot 26 cm.
Biotoop: Broedt op stenige vlaktes aan de kust, moerasachtige hellingen en op toendra.
Standvogel: Wintergast. Buiten de broedtijd aan de kust, vooral op harde, stenige ondergrond (dijken, strekdammen). 
Foto gemaakt in: Brouwersdam.
 


Copyright 2004- Carel van der Sanden, Natuurfotografie, Natuurlijk Erp