Natuurlijk Erp

Natuurfotografie Carel van der Sanden


Rosse franjepoot

Phalaropus fulicarius


 

Familie: Strandlopers (Scolopacidae)
Grootte: 21 tot 26 cm.
Biotoop: In broedgebied op moerasachtige toendra met veen, poelen en meren.
Standvogel: In Nederland voornamelijk trekkend te zien langs de kust, of tussen pieren en rotsblokken verblijvend, een zeer enkele keer in het binnenland op zoetwaterplassen.
Foto gemaakt in: Azewijn.
 


Copyright 2004- Carel van der Sanden, Natuurfotografie, Natuurlijk Erp