Natuurlijk Erp

Natuurfotografie Carel van der Sanden


Kievit

Vanellus vanellus


 

Familie: Plevieren (Charadriidae)
Grootte: 28 t/m 31 cm
Biotoop: Leeft in zo open mogelijk landschap, vrijwel uitsluitend agrarisch gebied (graslanden en akkers). Zeer kleine aantallen broeden nog steeds in duinen, op kwelders en op natte heide en hoogveen.
Standvogel: Buiten de broedtijd vooral in open grasland- en bouwlandgebieden, ook wel in zeer ondiep water.
Foto gemaakt in: Denemarken.
 


Copyright 2004- Carel van der Sanden, Natuurfotografie, Natuurlijk Erp