Natuurlijk Erp

Natuurfotografie Carel van der Sanden


Kanoet

Calidris canutus


 

Familie: Strandlopers (Scolopacidae)
Grootte: 23 tot 25 cm.
Biotoop: Hoogarctische broedvogel van hooggelegen, droge toendra met steenrichels, op hoogvlakten met wilg, en op pollige, moerassige hellingen, in natte laagten aan de voet van heuvels.
Standvogel: Wintergast .
Foto gemaakt in: Erp.
 


Copyright 2004- Carel van der Sanden, Natuurfotografie, Natuurlijk Erp